18V Slate Black Vinyl

18X Slate Black (with cloth insert)

18Y Slate Black (with cloth insert)

60A Chamois + Black Vinyl

60B Chamois Chevron (with cloth insert)

60V Chamois + Covert Vinyl

60Y Chamois + Covert Vinyl (with cloth insert)

XS5 Flax Vinyl

65A Sienna Vinyl

65B Sienna Chevron (with cloth insert)

65V Sienna Vinyl

65Y Sienna Chevron (with cloth insert)

67V Tan Vinyl

67Y Tan Chevron (with cloth insert)